Trafikinfo


2021-12-06 04:56

Blå Tåget är nu startklart, men avvaktar trafikstarten tills vidare med hänsyn till det allmänna läget.