Reklamation


2018-11-04 17:17

 

Ni reklamerar era biljetter till oss på info@blataget.com

Skicka med kvittot från köpet där det framgår vagn och plats samt pris för resan, detta är biljetter som är köpta på SJ:s bokningssida. Samt kontonummer för återbetalning

Biljetter som är köpta via vår hemsida räcker med bokningsnumret, samt ett kontonummer för återbetalning.

Vi försening 60-120 minuter gäller 25% av erlagt biljettpris, 121 minuter eller mer gäller 50%.

Behandlingstiden och återkoppling kan variera beroende på omfattning. Dock längst 30 dagar från reklamtionsdagen