Tågtider

2019-02-01

7072 2019-02-01
Göteborg C Avgång 09:00
Lerum Ankomst 09:13 Avgång 09:21
Alingsås Ankomst 09:38 Avgång 09:42
Skövde C Ankomst 10:29 Avgång 10:37
Hallsberg Ankomst 11:28 Avgång 11:30
Västerås C Ankomst 13:00 Avgång 13:10
Stockholm C Ankomst 14:01
7073 2019-02-01
Stockholm C Avgång 15:30
Västerås C Ankomst 16:36 Avgång 16:38
Hallsberg Ankomst 17:50 Avgång 17:52
Skövde C Ankomst 18:58 Avgång 19:00
Alingsås Ankomst 19:55 Avgång 19:59
Lerum Ankomst 20:15 Avgång 20:16
Göteborg C Ankomst 20:30

2019-02-02

7074 2019-02-02
Göteborg C Avgång 07:40
Lerum Ankomst 07:54 Avgång 07:55
Alingsås Ankomst 08:11 Avgång 08:12
Skövde C Ankomst 08:56 Avgång 08:58
Hallsberg Ankomst 09:50 Avgång 09:52
Västerås C Ankomst 11:05 Avgång 11:10
Stockholm C Ankomst 12:02
7075 2019-02-02
Stockholm C Avgång 14:00
Västerås C Ankomst 14:59 Avgång 15:01
Hallsberg Ankomst 16:06 Avgång 16:08
Skövde C Ankomst 17:07 Avgång 17:09
Alingsås Ankomst 17:55 Avgång 17:59
Lerum Ankomst 18:14 Avgång 18:15
Göteborg C Ankomst 18:30

2019-02-03

7076 2019-02-03
Göteborg C Avgång 11:00
Lerum Ankomst 11:14 Avgång 11:22
Alingsås Ankomst 11:38 Avgång 11:42
Skövde C Ankomst 12:36 Avgång 12:38
Hallsberg Ankomst 13:29 Avgång 13:37
Västerås C Ankomst 15:00 Avgång 15:10
Stockholm C Ankomst 16:01
7077 2019-02-03
Stockholm C Avgång 17:41
Västerås C Ankomst 18:38 Avgång 18:40
Hallsberg Ankomst 19:45 Avgång 19:50
Skövde C Ankomst 20:41 Avgång 20:51
Alingsås Ankomst 21:50 Avgång 21:54
Lerum Ankomst 22:13 Avgång 22:14
Göteborg C Ankomst 22:30

2019-02-08

7072 2019-02-08
Göteborg C Avgång 09:00
Lerum Ankomst 09:13 Avgång 09:21
Alingsås Ankomst 09:38 Avgång 09:42
Skövde C Ankomst 10:29 Avgång 10:37
Hallsberg Ankomst 11:28 Avgång 11:30
Västerås C Ankomst 13:00 Avgång 13:10
Stockholm C Ankomst 14:01
7073 2019-02-08
Stockholm C Avgång 15:30
Västerås C Ankomst 16:36 Avgång 16:38
Hallsberg Ankomst 17:50 Avgång 17:52
Skövde C Ankomst 18:58 Avgång 19:00
Alingsås Ankomst 19:55 Avgång 19:59
Lerum Ankomst 20:15 Avgång 20:16
Göteborg C Ankomst 20:30

2019-02-09

7074 2019-02-09
Göteborg C Avgång 07:40
Lerum Ankomst 07:54 Avgång 07:55
Alingsås Ankomst 08:11 Avgång 08:12
Skövde C Ankomst 08:56 Avgång 08:58
Hallsberg Ankomst 09:50 Avgång 09:52
Västerås C Ankomst 11:05 Avgång 11:10
Stockholm C Ankomst 12:02
7075 2019-02-09
Stockholm C Avgång 14:00
Västerås C Ankomst 14:59 Avgång 15:01
Hallsberg Ankomst 16:06 Avgång 16:08
Skövde C Ankomst 17:07 Avgång 17:09
Alingsås Ankomst 17:55 Avgång 17:59
Lerum Ankomst 18:14 Avgång 18:15
Göteborg C Ankomst 18:30

2019-02-10

7076 2019-02-10
Göteborg C Avgång 11:00
Lerum Ankomst 11:14 Avgång 11:22
Alingsås Ankomst 11:38 Avgång 11:42
Skövde C Ankomst 12:36 Avgång 12:38
Hallsberg Ankomst 13:29 Avgång 13:37
Västerås C Ankomst 15:00 Avgång 15:10
Stockholm C Ankomst 16:01
7077 2019-02-10
Stockholm C Avgång 17:41
Västerås C Ankomst 18:38 Avgång 18:40
Hallsberg Ankomst 19:45 Avgång 19:50
Skövde C Ankomst 20:41 Avgång 20:51
Alingsås Ankomst 21:50 Avgång 21:54
Lerum Ankomst 22:13 Avgång 22:14
Göteborg C Ankomst 22:30

2019-02-15

7072 2019-02-15
Göteborg C Avgång 09:00
Lerum Ankomst 09:13 Avgång 09:21
Alingsås Ankomst 09:38 Avgång 09:42
Skövde C Ankomst 10:29 Avgång 10:37
Hallsberg Ankomst 11:28 Avgång 11:30
Västerås C Ankomst 13:00 Avgång 13:10
Stockholm C Ankomst 14:01
7073 2019-02-15
Stockholm C Avgång 15:30
Västerås C Ankomst 16:36 Avgång 16:38
Hallsberg Ankomst 17:50 Avgång 17:52
Skövde C Ankomst 18:58 Avgång 19:00
Alingsås Ankomst 19:55 Avgång 19:59
Lerum Ankomst 20:15 Avgång 20:16
Göteborg C Ankomst 20:30

2019-02-16

7074 2019-02-16
Göteborg C Avgång 07:40
Lerum Ankomst 07:54 Avgång 07:55
Alingsås Ankomst 08:11 Avgång 08:12
Skövde C Ankomst 08:56 Avgång 08:58
Hallsberg Ankomst 09:50 Avgång 09:52
Västerås C Ankomst 11:05 Avgång 11:10
Stockholm C Ankomst 12:02
7075 2019-02-16
Stockholm C Avgång 14:00
Västerås C Ankomst 14:59 Avgång 15:01
Hallsberg Ankomst 16:06 Avgång 16:08
Skövde C Ankomst 17:07 Avgång 17:09
Alingsås Ankomst 17:55 Avgång 17:59
Lerum Ankomst 18:14 Avgång 18:15
Göteborg C Ankomst 18:30

2019-02-17

7076 2019-02-17
Göteborg C Avgång 11:00
Lerum Ankomst 11:14 Avgång 11:22
Alingsås Ankomst 11:38 Avgång 11:42
Skövde C Ankomst 12:36 Avgång 12:38
Hallsberg Ankomst 13:29 Avgång 13:37
Västerås C Ankomst 15:00 Avgång 15:10
Stockholm C Ankomst 16:01
7077 2019-02-17
Stockholm C Avgång 17:41
Västerås C Ankomst 18:38 Avgång 18:40
Hallsberg Ankomst 19:45 Avgång 19:50
Skövde C Ankomst 20:41 Avgång 20:51
Alingsås Ankomst 21:50 Avgång 21:54
Lerum Ankomst 22:13 Avgång 22:14
Göteborg C Ankomst 22:30

2019-02-22

7072 2019-02-22
Göteborg C Avgång 09:00
Lerum Ankomst 09:13 Avgång 09:21
Alingsås Ankomst 09:38 Avgång 09:42
Skövde C Ankomst 10:29 Avgång 10:37
Hallsberg Ankomst 11:28 Avgång 11:30
Västerås C Ankomst 13:00 Avgång 13:10
Stockholm C Ankomst 14:01
7073 2019-02-22
Stockholm C Avgång 15:30
Västerås C Ankomst 16:36 Avgång 16:38
Hallsberg Ankomst 17:50 Avgång 17:52
Skövde C Ankomst 18:58 Avgång 19:00
Alingsås Ankomst 19:55 Avgång 19:59
Lerum Ankomst 20:15 Avgång 20:16
Göteborg C Ankomst 20:30

2019-02-23

7074 2019-02-23
Göteborg C Avgång 07:40
Lerum Ankomst 07:54 Avgång 07:55
Alingsås Ankomst 08:11 Avgång 08:12
Skövde C Ankomst 08:56 Avgång 08:58
Hallsberg Ankomst 09:50 Avgång 09:52
Västerås C Ankomst 11:05 Avgång 11:10
Stockholm C Ankomst 12:02
7075 2019-02-23
Stockholm C Avgång 14:00
Västerås C Ankomst 14:59 Avgång 15:01
Hallsberg Ankomst 16:06 Avgång 16:08
Skövde C Ankomst 17:07 Avgång 17:09
Alingsås Ankomst 17:55 Avgång 17:59
Lerum Ankomst 18:14 Avgång 18:15
Göteborg C Ankomst 18:30

2019-02-24

7076 2019-02-24
Göteborg C Avgång 11:00
Lerum Ankomst 11:14 Avgång 11:22
Alingsås Ankomst 11:38 Avgång 11:42
Skövde C Ankomst 12:36 Avgång 12:38
Hallsberg Ankomst 13:29 Avgång 13:37
Västerås C Ankomst 15:00 Avgång 15:10
Stockholm C Ankomst 16:01
7077 2019-02-24
Stockholm C Avgång 17:41
Västerås C Ankomst 18:38 Avgång 18:40
Hallsberg Ankomst 19:45 Avgång 19:50
Skövde C Ankomst 20:41 Avgång 20:51
Alingsås Ankomst 21:50 Avgång 21:54
Lerum Ankomst 22:13 Avgång 22:14
Göteborg C Ankomst 22:30

2019-03-01

7072 2019-03-01
Göteborg C Avgång 09:00
Lerum Ankomst 09:13 Avgång 09:21
Alingsås Ankomst 09:38 Avgång 09:42
Skövde C Ankomst 10:29 Avgång 10:37
Hallsberg Ankomst 11:28 Avgång 11:30
Västerås C Ankomst 13:00 Avgång 13:10
Stockholm C Ankomst 14:01
7073 2019-03-01
Stockholm C Avgång 15:30
Västerås C Ankomst 16:36 Avgång 16:38
Hallsberg Ankomst 17:50 Avgång 17:52
Skövde C Ankomst 18:58 Avgång 19:00
Alingsås Ankomst 19:55 Avgång 19:59
Lerum Ankomst 20:15 Avgång 20:16
Göteborg C Ankomst 20:30

2019-03-02

7074 2019-03-02
Göteborg C Avgång 07:40
Lerum Ankomst 07:54 Avgång 07:55
Alingsås Ankomst 08:11 Avgång 08:12
Skövde C Ankomst 08:56 Avgång 08:58
Hallsberg Ankomst 09:50 Avgång 09:52
Västerås C Ankomst 11:05 Avgång 11:10
Stockholm C Ankomst 12:02

2019-03-03

7076 2019-03-03
Göteborg C Avgång 11:00
Lerum Ankomst 11:14 Avgång 11:22
Alingsås Ankomst 11:38 Avgång 11:42
Skövde C Ankomst 12:36 Avgång 12:38
Hallsberg Ankomst 13:29 Avgång 13:37
Västerås C Ankomst 15:00 Avgång 15:10
Stockholm C Ankomst 16:01
7077 2019-03-03
Stockholm C Avgång 17:41
Västerås C Ankomst 18:38 Avgång 18:40
Hallsberg Ankomst 19:45 Avgång 19:50
Skövde C Ankomst 20:41 Avgång 20:51
Alingsås Ankomst 21:50 Avgång 21:54
Lerum Ankomst 22:13 Avgång 22:14
Göteborg C Ankomst 22:30

2019-03-08

7072 2019-03-08
Göteborg C Avgång 09:00
Lerum Ankomst 09:13 Avgång 09:21
Alingsås Ankomst 09:38 Avgång 09:42
Skövde C Ankomst 10:29 Avgång 10:37
Hallsberg Ankomst 11:28 Avgång 11:30
Västerås C Ankomst 13:00 Avgång 13:10
Stockholm C Ankomst 14:01
7073 2019-03-08
Stockholm C Avgång 15:30
Västerås C Ankomst 16:36 Avgång 16:38
Hallsberg Ankomst 17:50 Avgång 17:52
Skövde C Ankomst 18:58 Avgång 19:00
Alingsås Ankomst 19:55 Avgång 19:59
Lerum Ankomst 20:15 Avgång 20:16
Göteborg C Ankomst 20:30

2019-03-09

7074 2019-03-09
Göteborg C Avgång 07:40
Lerum Ankomst 07:54 Avgång 07:55
Alingsås Ankomst 08:11 Avgång 08:12
Skövde C Ankomst 08:56 Avgång 08:58
Hallsberg Ankomst 09:50 Avgång 09:52
Västerås C Ankomst 11:05 Avgång 11:10
Stockholm C Ankomst 12:02
7075 2019-03-09
Stockholm C Avgång 14:00
Västerås C Ankomst 14:59 Avgång 15:01
Hallsberg Ankomst 16:06 Avgång 16:08
Skövde C Ankomst 17:07 Avgång 17:09
Alingsås Ankomst 17:55 Avgång 17:59
Lerum Ankomst 18:14 Avgång 18:15
Göteborg C Ankomst 18:30

2019-03-10

7076 2019-03-10
Göteborg C Avgång 11:00
Lerum Ankomst 11:14 Avgång 11:22
Alingsås Ankomst 11:38 Avgång 11:42
Skövde C Ankomst 12:36 Avgång 12:38
Hallsberg Ankomst 13:29 Avgång 13:37
Västerås C Ankomst 15:00 Avgång 15:10
Stockholm C Ankomst 16:01
7077 2019-03-10
Stockholm C Avgång 17:41
Västerås C Ankomst 18:38 Avgång 18:40
Hallsberg Ankomst 19:45 Avgång 19:50
Skövde C Ankomst 20:41 Avgång 20:51
Alingsås Ankomst 21:50 Avgång 21:54
Lerum Ankomst 22:13 Avgång 22:14
Göteborg C Ankomst 22:30

2019-03-15

7072 2019-03-15
Göteborg C Avgång 09:00
Lerum Ankomst 09:13 Avgång 09:21
Alingsås Ankomst 09:38 Avgång 09:42
Skövde C Ankomst 10:29 Avgång 10:37
Hallsberg Ankomst 11:28 Avgång 11:30
Västerås C Ankomst 13:00 Avgång 13:10
Stockholm C Ankomst 14:01
7073 2019-03-15
Stockholm C Avgång 15:30
Västerås C Ankomst 16:36 Avgång 16:38
Hallsberg Ankomst 17:50 Avgång 17:52
Skövde C Ankomst 18:58 Avgång 19:00
Alingsås Ankomst 19:55 Avgång 19:59
Lerum Ankomst 20:15 Avgång 20:16
Göteborg C Ankomst 20:30

2019-03-16

7074 2019-03-16
Göteborg C Avgång 07:40
Lerum Ankomst 07:54 Avgång 07:55
Alingsås Ankomst 08:11 Avgång 08:12
Skövde C Ankomst 08:56 Avgång 08:58
Hallsberg Ankomst 09:50 Avgång 09:52
Västerås C Ankomst 11:05 Avgång 11:10
Stockholm C Ankomst 12:02
7075 2019-03-16
Stockholm C Avgång 14:00
Västerås C Ankomst 14:59 Avgång 15:01
Hallsberg Ankomst 16:06 Avgång 16:08
Skövde C Ankomst 17:07 Avgång 17:09
Alingsås Ankomst 17:55 Avgång 17:59
Lerum Ankomst 18:14 Avgång 18:15
Göteborg C Ankomst 18:30

2019-03-17

7076 2019-03-17
Göteborg C Avgång 11:00
Lerum Ankomst 11:14 Avgång 11:22
Alingsås Ankomst 11:38 Avgång 11:42
Skövde C Ankomst 12:36 Avgång 12:38
Hallsberg Ankomst 13:29 Avgång 13:37
Västerås C Ankomst 15:00 Avgång 15:10
Stockholm C Ankomst 16:01
7077 2019-03-17
Stockholm C Avgång 17:41
Västerås C Ankomst 18:38 Avgång 18:40
Hallsberg Ankomst 19:45 Avgång 19:50
Skövde C Ankomst 20:41 Avgång 20:51
Alingsås Ankomst 21:50 Avgång 21:54
Lerum Ankomst 22:13 Avgång 22:14
Göteborg C Ankomst 22:30

2019-03-22

7072 2019-03-22
Göteborg C Avgång 09:00
Lerum Ankomst 09:13 Avgång 09:21
Alingsås Ankomst 09:38 Avgång 09:42
Skövde C Ankomst 10:29 Avgång 10:37
Hallsberg Ankomst 11:28 Avgång 11:30
Västerås C Ankomst 13:00 Avgång 13:10
Stockholm C Ankomst 14:01
7073 2019-03-22
Stockholm C Avgång 15:30
Västerås C Ankomst 16:36 Avgång 16:38
Hallsberg Ankomst 17:50 Avgång 17:52
Skövde C Ankomst 18:58 Avgång 19:00
Alingsås Ankomst 19:55 Avgång 19:59
Lerum Ankomst 20:15 Avgång 20:16
Göteborg C Ankomst 20:30

2019-03-23

7074 2019-03-23
Göteborg C Avgång 07:40
Lerum Ankomst 07:54 Avgång 07:55
Alingsås Ankomst 08:11 Avgång 08:12
Skövde C Ankomst 08:56 Avgång 08:58
Hallsberg Ankomst 09:50 Avgång 09:52
Västerås C Ankomst 11:05 Avgång 11:10
Stockholm C Ankomst 12:02
7075 2019-03-23
Stockholm C Avgång 14:00
Västerås C Ankomst 14:59 Avgång 15:01
Hallsberg Ankomst 16:06 Avgång 16:08
Skövde C Ankomst 17:07 Avgång 17:09
Alingsås Ankomst 17:55 Avgång 17:59
Lerum Ankomst 18:14 Avgång 18:15
Göteborg C Ankomst 18:30

2019-03-24

7076 2019-03-24
Göteborg C Avgång 11:00
Lerum Ankomst 11:14 Avgång 11:22
Alingsås Ankomst 11:38 Avgång 11:42
Skövde C Ankomst 12:36 Avgång 12:38
Hallsberg Ankomst 13:29 Avgång 13:37
Västerås C Ankomst 15:00 Avgång 15:10
Stockholm C Ankomst 16:01
7077 2019-03-24
Stockholm C Avgång 17:41
Västerås C Ankomst 18:38 Avgång 18:40
Hallsberg Ankomst 19:45 Avgång 19:50
Skövde C Ankomst 20:41 Avgång 20:51
Alingsås Ankomst 21:50 Avgång 21:54
Lerum Ankomst 22:13 Avgång 22:14
Göteborg C Ankomst 22:30