Köp resa

1. Välj resa - 2. Ange kontaktinformation - 3. Betala
Avresa
Ankomst
Antal vuxna:
- +
Ungdom 7-15år:
- +
Utresedatum :
Hemresedatum :

Barn 0-6år:
- +
Avresa Ankomst Klass 1 Klass 2 ekonomi Klass grön
Ingen resa hittades
Avresa Ankomst Klass 1 Klass 2 ekonomi Klass grön
Ingen resa hittades

Välkommen till BLÅ TÅGET!

BAKGRUND till vårt trafikstopp.

Skandinaviska Jernbanor AB överklagade den 4 juli 2016, tillsammans med ett inhibitionsyrkande, till Förvaltningsrätten i Falun, Transportstyrelsens beslut att fr.o.m. den 5 juli 2016 återkalla Skandinaviska Jernbanor AB:s tillstånd att utföra järnvägstrafik.

Skandinaviska Jernbanor AB mottog den 6 juli 2016 förvaltningsrättens beslut (mål nr 2862-16), vari framgår att förvaltningsrätten beslutar att det överklagade beslutet inte skall gälla till och med den 15 juli 2016. Förvaltningsrätten förlängde inhibitionstiden genom nytt beslut den 15 juli 2016 vari framgår att det överklagade beslutet tills vidare inte ska gälla, dock längst till dess att förvaltningsrätten avgjort målet slutligt.

Transportstyrelsen överklagade till kammarrätten den 27 juli 2016 och yrkade att kammarrätten meddelar prövningstillstånd och upphäver förvaltningsrättens beslut om inhibition. Kammarrätten meddelade prövningstillstånd den 1 augusti 2016 och avkunnade den 11 augusti 2016 dom i målet vari kammarrätten ändrar förvaltningsrättens beslut och avslår yrkandet om inhibition.

Skandinaviska Jernbanor AB har i och med kammarrättens dom inte möjlighet att för närvarande bedriva tågtrafik i egen regi. Skandinaviska Jernbanor AB innehar fortfarande licens och överväger nu andra lösningar för att inom kort kunna erbjuda alla tågtrafikanter resor med såväl BLÅ TÅGET som GRÖNA TÅGET.

ORSAKEN till att vi inte har kunnat driva vår verksamhet med ordinarie avgångar under inhibitionstiden

Den 8 juli 2016 meddelade Trafikverket att våra ordinarie tåglägen enligt vårt TRAV-avtal (trafikeringsavtal) hade upphört och vi hänvisades till att söka s k ad hoc lägen. Skandinaviska Jernbanor AB anser att Trafikverket har saknat rätt att återta de tåglägen som bolaget tilldelats i den s.k. tågplanen 2016. Trots att Transportstyrelens beslut att återkalla bolagets tillstånd var inhiberat under tiden den 6 juli – 11 augusti 2016 har vi på grund av de förlorade tåglägena haft svårt att driva trafik.

BOLAGETS position

Skandinaviska Jernanor AB vill framhålla att lok och vagnar i BLÅ TÅGET och GRÖNA TÅGET har överhuvudtaget inte fått någon kritik från Transportstyrelsen. Bolagets samtliga lokförare är mycket erfarna och har handplockats efter mångårig tjänstgöring hos bl.a. SJ AB. Bolaget bedriver säker järnvägstrafik och har aldrig varit involverat i någon olyckshändelse.

Den juridiska processen fortgår i förvaltningsrätten och vi kan i nuläget inte göra någon bedömning när förvaltningsrätten slutligen kommer att avgöra ärendet.

Tillstånd att bedriva järnvägstrafik är tidsbegränsade. Bolagets tillstånd skulle ha löpt ut i oktober 2016. Bolaget har därför under våren 2016 lämnat in en ansökan om förnyat tillstånd. Transportstyrelsens handläggning av denna ansökan pågår. Bolaget har därför stora förhoppningar om att även i egen regi framgent kunna erbjuda våra kunder resor med BLÅ TÅGET och GRÖNA TÅGET.

Vi kommer att informera på vår hemsida och facebooksida när vi räknar med att påbörja trafiken igen.

 

BT och GT kundtjänst 0771-501 501 eller info@blataget.com

 

 

 

 

 

 

 

Nyheter

Kundtjänst nås via mail tillsvidare

september 22, 2016

Vår telefonväxel kommer att vara stängd och öppnas så fort vi får klartecken med tidtabeller för våra avgångar i dec- månad. BT och GT kundtjänst

Läs vidare

Information om trafikläget:

augusti 24, 2016

Trafiken kommer att stå  stilla tom 10 dec-16 Vi kontaktar de som är inbokade via mail och sms för avbokning. BT och GT  kundtjänst

Läs vidare