Uppstart 4 aug


2018-07-30 11:53

Lördag 4 aug börjar vi köra igen efter ett kort uppehåll. 

4 aug-19 aug:

Vardagar kör vi över Västerås till/från Stockholm Central. Lördag och söndag till Flemingsberg.

20 aug - 20 okt  kör vi Göteborg-Alingsås-Skövde-Hallsberg-Stockholm (-Uppsala, måndag och fredag)